Reading

1

Intake

Methode: /
Tijd: +/- 30 min

Voordat een Reading geboekt wordt, bespreken we in een intake waar jouw stress punten liggen vanwege corona.

2

Voorbereiding

Tijd: +/- 60 min

Na de betaling van €90 zal ik de Reading gaan voorbereiden om deze binnen 7 werkdagen af te ronden.

3

Sessie

Methode: /
Tijd: +/- 25 min

De Reading is een PDF rapportage, inclusief foto’s van de getrokken kaarten, die per e-mail wordt verzonden.

4

Nazorg

Methode: /
Tijd: verschillend op aanvraag

Als nazorg zal ik indien nodig de rapportage verduidelijken en contact opnemen over hoe de situatie zich verder ontwikkeld.

Support

1

Intake

Methode: /
Tijd: +/- 30 min

Voordat een Support sessie wordt geboekt, heb ik een gratis intakegesprek om je omstandigheden tijdens corona helder te krijgen.

2

Voorbereiding

Tijd: +/- 60 min

Na betaling van €235 bereid ik de Support sessie 24 uur van te voren voor.

3

Sessie

Methode: / /
Tijd: +/- 25 min

Support sessie telefonisch of per e-mail om stress te verlichten en extra energie te krijgen.

4

Nazorg

Methode: /
Tijd: na 2-3 weken

Na alle Support sessies bied ik nazorg voor de beste resultaten.